731 572 581
Data Privacy

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ EASY GYM FITNESS CENTER

Vážená klientko, vážený kliente, obracím se na Vás jako správce Vašich osobních údajů v souvislosti s tím, že od 25. 5. 2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru a přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů - Vás jako fyzické osoby. V souvislosti s uzavřením Smlouvy o složení depozita jste Easy Gym fitness center poskytla - poskytl vyplněním připojeného formuláře své osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, případně telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje byly přeneseny i do elektronické evidence sportovního zařízení. K jejich zpracování dochází výhradně v souvislosti s provozem sportovního zařízení a garantuji, že data jsou používána pouze pro tento účel. Mojí snahou bylo požadovat po Vás údaje pouze nezbytně nutné. Nutnost uvedení data narození vysvětluji tím, že pro účely čerpání Vašeho depozitu je zapotřebí jednoznačná identifikace Vaší osoby. Další Vámi poskytnuté údaje slouží k tomu, abychom Vás mohli v případě nejvyšší nutnosti kontaktovat, případně Vás vyrozumět o skutečnostech souvisejících s provozem fitness centra. Při zpracování osobních dat v rámci sportovního zařízení je dbáno na jejich důvěrný charakter - z důvodu svého pracovního zařazení přijdou s Vašimi osobními údaji do styku pouze zaměstnanci obsluhy recepce a baru fitness centra, paní provozní, majitelka zařízení a její manžel jako osoba pověřená k vedení zařízení. Všechny tyto osoby se budou při nakládání s Vámi poskytnutými daty řídit příslušnými ustanoveními výše označeného Nařízení GDPR /General Data Protection Regulation/. Pro zachování Vašeho práva na přesnost Vámi poskytnutých osobních údajů Vás chci upozornit na možnost provedení opravy evidovaných dat na základě Vašeho upozornění. V tomto smyslu Vás prosím i o Vaši případnou spolupráci - ohlášení zjištěných pochybení obsluze baru. Zároveň Vás chci ujistit, že i v době předcházející účinnosti nového “Nařízení” jsme se maximálně snažili respektovat Vaše soukromí a Vaše osobní údaje jsme dosud využívali pouze k identifikaci zákazníka a jeho kontaktování v případě nutnosti. Ve způsobu zpracování Vašich údajů ani Vašich současných nastavení se v rezervačním systému proto nic nebude měnit. Pokud chcete nadále být s fitness centrem v kontaktu, a předpokládám, že tomu tak je, prosím o vyjádření Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení /obvykle měsíčního výpisu čerpání depozita, výjimečně nezbytných informací ohledně provozní doby nebo nového cvičení a podobně/. Zároveň také o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. V případě dotazů k GDPR nás kontaktujte
fitcentrum@easygym.cz
Děkuji Vám za Váš čas
Jiří Štěpánek
Easy Gym fitness center
Karlovo náměstí 1999
547 01 Náchod
mobil: +420 731 572 581
fitcentrum@easygym.cz
www.easygym.cz